Nyitó lap | Tördelés

M E G J E L E N T ! ! !Für Lajos Világjáró magyarok címû könyve

Könyvünk az eredet-mondák hõseivel (Hunor és Magor), aztán a szentgalleni kalandozókkal indítja a világjáró magyarok sorát. Julianus barát után a hummanista tudós királyok követe, Vitéz János, majd a protestáns prédikátorok, a törökök által elhurcolt rabok, s a magyar mûvelõdés apostolai következnek. A XVIII. századbóla bujdosók, jezsuiták, katonák és a céhlegények világjárásáról, fordulatos sorsukról szólnak az egyes fejezetek. A XIX. és a XX. századot az õshazakutatók, a nyugatra utazók, a földrajzi felfedezõk és a elkötelezett világjárók képviselik. Közülük vettünk fel néhányat kötetünkbe. Végül a sort az elsõ magyar világûr-utazása, s amissziós és tudós tajvani pap kalandos élete zárja.

Julianus barát • Vitéz János • Bornemisza Péter • Szenci Molnár Albert • Apáczai Csere János • Misztótfalusi Kis Miklós • Jelky András • Kõrösi Csoma Sándor • Széchenyi István • Wesselényi Miklós • Bölöni Farkas Sándor • Berzenczey László • Vámbéry Ármin • Reguly Antal • Xantus János • Orbán Balázs • Lóczy Lajos • Germanus Gyula • Balázs Ferenc • Farkas Bertalan • Zsoldos Imre
Ára: 3.300,- Ft

A kiadótól rendelve 10% kedvezmény!

• arculati elemek,
• logók,
• névkártyák,
• levélpapírok,
• katalógusok tervezése,
• kivitelezése,
• nyomdai elõkészítés,
• könyvek tervezése,
• tördelése,
• kivitelezése,
• képszerkesztés,
• mûszaki szerkesztés,
• prospetktusok,
• szórólapok
• készítése.
[ Tördelés] | [ Galéria ] | [ Referenciák] | [ Kiadó ] | [ Elérhetõség ]